-->

   

 

135 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

Презентация НВО 7 клас за учебната 2022/2023 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД  № РД- 10- 547/31.01.2023 г.

за организиране и провеждане на националното външно оценяване

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД  № РД- 10- 601/20.02.2023 г.

организиране и провеждане на националното външно оценяване по Английски език

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

МОДЕЛ
НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО МАТЕМАТИКА В VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

 

МОДЕЛ
НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

 

 

МОДЕЛ
НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК В VII КЛАС
ЗА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ
за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на VII клас

 

 

 

 

Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: info-200210@edu.mon.bg

                                                                                 

                                                                             


 

 

Е-дневник

Настоящата актуализирана Политика за защита на личните данни ( "Политика" ) определя правилата по отношение на защитата на личните данни на физическите лица, използващи софтуерната платформа shkolo.bg ( "Платформата" ), собственост на "ШКОЛО" ООД ( "Обработващ лични данни" / "Обработващ" )


 

 

Последни промени: 14.02.2022 г.