95 начина да покажете на децата

               своето внимание


1.Забелязвайте ги

2.Усмихвайте се

3.Помнете рождените им дни

4.Търсете погледа им когато разговаряте с тях

5.Слушайте ги внимателно.

6.Играйте с тях

7. Четете заедно на глас

8. Шегувайте се заедно. Бъдете мили и любезни

10. Бъдете честни

11. Бъдете себе си

12. Изслушвайте историите им

13. Прегръщайте ги

14. Понякога забравяйте своите притеснения и се концентрирайте само върху децата

15. Забелязвайте, когато те се държат по различен начин

16. Представяйте им различни варианти когато търсят съвета ви

17. Играйте заедно навън

18. Изненадвайте ги

19. Останете с тях когато се страхуват

20. Предложете им по-добри поведенчески модели

21. Възхищавайте се на откритостта им

22. Споделяйте вълненията им 

23. Давайте им пространство, от което те се нуждаят

24. Смейте се с тях на шегите им

25. Разговаряйте с тях на нивото на очите им

26. Отговаряйте на въпросите им

27. Създавайте си общи традиции и ги съхранявайте

28. Използвайте повече ушите, отколкото устата си

29. Посещавайте техните концерти, игри и празници

30. Намерете общи интереси

31. Извинявайте се , ако постъпите погрешно

32. Слушайте заедно с тях любимата им музика

33. Спазвайте дадените обещания

34. Направете изложба в къщи от рисунките им

35. Благодарете им

36. Отбелязвайте какво харесвате в тях

37. Изрязвайте интересни за тях статии и рисунки от списания

38. Правете им много комплименти

39. Мотивирайте ги да правят полезни неща

40. Отдавайте им пълно внимание

41. Интересувайте се от тяхното мнение

42. Забавлявайте се заедно

43. Проявявайте любопитство по отношение на тях

44. Учете ги да решават проблемите си

45. Срещайте се с техните приятели

46. Насърчавайте ги да ви казват как се чувстват

47. Разказвайте им за себе си

48. Нека бъдат на възрастта си, не искайте от тях да са възрастни

 

49. Повече похвали, по-малко критика

50. Бъдете верни на принципите си

51. Признавайте грешките си

52. Забавлявайте се във времето, когато сте заедно

53. Имайте специално обръщение към тях

54. Възхищавайте се на това, което могат да правят

55. Казвайте им колко сте горди с тях

56. Почивайте задно

57. Бъдете щастливи с тях

58. Молете ги да ви помагат

59. Подкрепяйте ги

60. Радвайте се на успехите им

61. Решавайте проблемите и конфликтите докато са още малки

62. Вярвайте им

63. Бъдете гъвкави

64. Възхищавайте се на уникалността им

65. Давайте им право да грешат

66. Включвайте ги във вземането на решения

67 .Уважавайте ги

68. Участвайте в приключенията им

69. Посещавайте ги в училището им

70. Проявете разбиране, когато те имат труден ден

71. Осигурявайте им възможност да правят добри избори

72. Уважавайте избора, който са направили 

73. Намирайте време да сте с тях

74. Подтиквайте ги към творчество

75. Приемайте ги такива, каквито са

76. Бъдете техен адвокат/защитник/

77. Оценявайте индивидуалността им

78. Бъдете отворени, когато разговаряте с тях

79. Вярвайте им

80. Споделяйте тайни

81. Бъдете достъпни

82. Аплодирайте постиженията им

83. Окуражавайте ги да помагат на другите

84. Вярвайте на това, което ви казват

85. Мечтайте с тях

86. Окуражавайте ги да мислят самостоятелно

87. Празнувайте заедно важни за тях дни /първи учебен ден, завършване,  и др.             

училищни празници, рожден ден/

88. Приветствайте техните предложения

89. Помагайте им да се учат от грешките си

90. Бъдете искрени с тях

91. Казвайте им какво очаквате от тях

92. Разговаряйте директно

93. Очаквайте най-доброто от тях, но не и да са перфектни

94. Дайте им възможност да помагат, но и да бъдат самите себе си

95. Обичайте ги, независимо от всичко

 


e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg