2019 година

Бюджет финансова 2019 година

Пояснителна информация за бюджет 2019 година

Отчет първо тримесечие на 2019 година

Отчет второ тримесечие на 2019 година

Отчет трето тримесечие на 2019 година

Отчет четвърто тримесечие на 2019 година

Отчет финансова 2019 година


e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg