2020 година

Бюджет финансова 2020 година

Отчет първо тримесечие на 2020 година

Отчет второ тримесечие на 2020 година

Отчет трето тримесечие на 2020 година

Информация бюджет трето тримесечие 2020 година

Отчет четвърто тримесечие на 2020 година

Информация бюджет четвърто тримесечие на 2020 година

Отчет на изпълнението на бюджет 2020 г.

 


e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg