2021 година

Информация за изпълнение на бюджета – първо тримесечие 2021 година

Бюджет първо тримесечие 2021 година

Информация за изпълнение на бюджета – второ тримесечие 2021 година

Бюджет второ тримесечие 2021 година

Информация за изпълнение на бюджета – трето тримесечие 2021 година

Бюджет трето тримесечие 2021 година

Информация за изпълнение на бюджета – четвърто тримесечие 2021 година

Бюджет четвърто тримесечие 2021 година


 

 


e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg