Учебната 2022/2023 година

 

Покана за открит урок на тема „В духа на Великден„

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Заповядайте на 15.12.2022 г. от 15,00 ч. на открит урок на тема "Билките и пиенето на чай по света", изнесен от г-жа Краса Атанасова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 08.12.2022 г. във физкултурния салон на ОУ“Св.Климент Охридски“, гр.Бургас се проведе открит урок по Физическо възпитание и спорт с учениците от VII „б“ клас на тема: „Подаване с две ръце отгоре и отдолу. Горен лицев начален удар“, изнесен от г-н Димитър Кавръков - старши учител по ФВС. Гости на събитието бяха г-жа Р.Дюлгерова – ЗДУД и г-жа Р.Билярова – старши учител по спортни дейности.
Проведен бе изключително организиран, добре структуриран и динамичен урок, в който учениците показаха отлични двигателни умения и знания за волейболната игра.
Под ръководството на г-н Кавръков учениците изпълниха поставените задачи и показаха, че добре владеят подаването с две ръце отгоре и отдолу и правилно изпълняват горен лицев начален удар. Работиха в екип и общуваха ефективно помежду си.
Заложените цели бяха осъществени с подходящи методи и средства, пряко кореспондиращи с уменията, които учениците трябва да усвоят в спорта волейбол. Те показаха не само отлични знания по темата, но и добри спортни умения, с които впечатлиха ръководството на училището и гостите на урока.

 

Покана за открит урок

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В БУРГАС ЧЕСТВА 138-МА ГОДИШНИНА С ПОРЕДИЦА ОТ СЪБИТИЯ

Едно от най-старите бургаски училища - „Св. Климент Охридски“ отпразнува 138-та годишнина с поредица от събития. Построено през далечната 1884 г. от майстор Васил Македонеца, в тогавашното с. Атанасово, то носи смело своята респектираща възраст, богата история и сбъднати мечти. И въпреки че е „старо по години, но младо по сърце“, цялата колегия е отдадена на мисията да развива заложбите и любознателността на своите ученици и да е тяхната най-силна опора и вдъхновение в стремежа им към интелектуално и духовно израстване.

По този повод училището „отвори“ врати за гости от ж.к. „Изгрев“ и „Зорница“ и покани бъдещи първокласници от детските градини „Изгрев“, „Звездица“, „Здравец“, „Ран Босилек“ и „Веселушко“. Първите гости посетиха иновативни открити уроци. Стоян Евтимов - главен учител и преподавател по изобразително изкуство, поднесе урок на тема „Видове и жанрове в изобразителното изкуство“ с участие на ученици от 5. б клас. Урокът бе електронен тест в Power Point формат с открити въпроси и възможни отговори, с които учениците се представиха блестящо. В края на урока занимателна кръстословица провокира знанията на гостите на урока.

Учениците от 2 „б“ с класен ръководител Анита Василева и учител ГЦОУД Надежда Статулова се включиха в празника на училището ни с открит урок на тема „Уроци за сърцето. Добродетели“. По интересен и забавен начин децата разбраха, че когато човек има добри мисли, говори добри думи и върши добри дела, се грижи за своето сърце и за щастието на другите хора.

Учениците от 3. „б“ клас направиха венец от цветя и го поднесоха на паметника на Климент Охридски в двора на училището. В четвъртите класове бе организирано състезание по краснопис за преписване на текст от „Житието на Климент Охридски“. В 4. „б“ клас гост бе Диан Дунев, родител на Дария Дунева, който разказа на учениците за своята професия на адвокат по административно право.

Втори „а“ клас отбеляза 138-годишнината със среща беседа с бургаската поетеса Стойка Маринова, която е работила 28 години в училището и е инициирала създаването на химна на училището от Илия Буржев и Константин Ташев. Първи „а“ клас изработиха книжки за просветителя и писаха букви от кирилицата с паче перо и мастило. Учениците от 3. в клас отбелязаха празника със среща на поколенията. Гост беше бивш директор на училището - Йорданка Русева.

Втори „в“ клас с класен ръководител Милена Гюрова отбеляза 138 години от създаването на училището с открит урок „Моето училище празнува“. Децата работиха върху екипни задачи, представиха създадената от тях книжка, както и кратка презентация, посветена на историята на училището и неговия патрон свети Климент Охридски.

Най-малките климентовци от 1. в клас проведоха празничен час, посветен на 138-годишнината от училището. Изработиха сами старинен ръкопис с образа на светеца и буквички на двете азбуки. Петите и шестите класове участваха в спортен празник, а учениците от седмите класове посетиха Регионалната библиотека „П. К. Яворов“.

С най-голямо удоволствие в училище бяха поканени и посрещнати бивши колеги, работили в училището. С радост и вълнение ни поздравиха госпожа Йорданка Русева и госпожа Юлия Пенева - бивши директори на училище „Св. Климент Охридски“. На празничния коктейл уважение изразиха и много официални гости. Сред тях бяха Веселка Тодорова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО, град Бургас, Чубрина Тодорова – директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ - град Свети Влас, Мария Димитрова - ЗДУД в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ - град Свети Влас, Николина Стоянова - ЗДУД в СУ „Христо Ботев“- кв. Черно море, Мара Стоянова - главен учител в СУ „Христо Ботев“, инж. Димитър Бакалов, инж. Донка Кръстева и колеги от детски градини в района.

На срещата гостите бяха запознати с историята на нашето училище през годините от главен учител Стоян Евтимов. Госпожа Анита Василева, главен учител, представи проектите, по които работи колективът: Проект „Еко училища“, Иновативно училище по проект „На училище с усмивка“, ИТ Творчество, Малки мажоретки, Вълшебният свят на компютрите, Фанфарен оркестър, Математика, Арт работилница, Малки математици, Дигитални науки, Национални програми „Ученически състезания и олимпиади“, Подкрепа за приобщаващото образование в условията на кризи, НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Общински проект „Първокласно начало“, Е-туининг проект „Protect Animals“ 2023.

Най-емоционалната част от празника бе посрещането на бъдещите първокласници. Целта беше „Отворените врати“ да дадат ясна представа на родители и деца какво ги очаква, за да бъдат спокойни. Малките дечица и родители бяха посрещнати по стар обичай с питка и мед, а за първите посетители имаше специална награда - тениска с логото на училището. ТК „Звездички“, под ръководството на Николай Парушев и Иван Цолов, танцуваха и забавляваха гостите. След това децата имаха възможност да разгледат стаите за бъдещите първолаци и да се запознаят с учителите.

Виж повече >>

-------------------------------------------------------------------------------

На 24 ноември 2022 г. бе проведен иновативен открит урок „Видове и жанрове в Изобразителното изкуство“ с участието на учениците от 5.б клас и Стоян Евтимов – главен учител по изобразително изкуство. Гости на урока бяха Женя Железова – директор на училището, Донка Русева – педагогически съветник, Веса Бойчева – учител, Тоня Атанасова – учител в СУ „Йордан Йовков“, Милена Илева – технически сътрудник. Урокът бе електронен тест в power point формат с открити въпроси и възможни отговори, с които учениците се справиха блестящо. В края на презентацията занимателна кръстословица провокира знанията на гостите на урока. Урокът премина неусетно, в творческа и непринудена атмосфера

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Покана за открит урок по Изобразително изкуство

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Днес, 30.09.2022 г. в ОУ "Св. Климент Охридски" се проведе спортен полуден посветен на Европейския ден на спорта #ESSD2022

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Днес, 30.09.2022 година, учениците от IV "а" клас проведоха открит урок на тема: "Пътни знаци, пътна маркировка". Запознаха се с пътните знаци и маркировка, тяхното значение и приложение. Изготвиха учебно помагало Лапбук и табло. С дейностите си отбелязаха и "Европейска седмица на мобилността". Техни гости бяха г-жа Железова, г-жа Дюлгерова, г-жа Русева, г-жа Георгиева, г-жа Турманова, г-жа Кръстева, г-жа Филипова и родители. Децата се справиха отлично. Поздравления, деца! г-жа Мазнева

 

 

Покана
На 30.09.2022 година IV а клас ще проведат открит урок на тема: "Пътни знаци, пътна маркировка" от 11:50 часа в стая 20.
Заповядайте!
госпожа Мазнева

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 26.09.2022 г. 3в клас и госпожите Юлия Георгиева и Петя Турманова проведоха интердисциплинарен урок посветен на Европейския ден на езиците. Урокът беше последван от училищна изява, пускане на балони с послание на български и английски език.
Гости на открития урок бяха г-жа Железова -директор, г-жа Дюлгерова - пом. директор, г-жа Русева-пед. съветник, г-жа Въжарова - техн. сътрудник, г-жа Кодева-учител и родители на децата от класа.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА
На 26.09.2022 г. от 11:25 ч. в III „в“ клас ще се проведе  открит урок по повод Европейски ден на езиците, последван от училищна проява „Да изпратим добри думи до нашите чуждоезикови приятели“, след което продължаваме инициативата в двора на училището от 12:30 ч.
Откритият урок е иницииран от г-жа Юлия Георгиева – старши учител по английски език и г-жа Петя Турманова – старши учител в НЕ.
Проявата е отразена в уебсайта на ECME – Европейски център за съвременни езици  https://edl.ecml.at/.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
   От педагогическата колегия на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 септември 2022 г. ОУ "Св. Климент Охридски" се включи в кампанията „Да почистим България за един ден“Ученици от V и VII класове под ръководството на г-н Кавръков и г-жа Билярова се включиха в инициативата и почистиха дворното пространство и неговите прилежащи територии.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Откриване на учебната 2022/2023 г.

Специални гости на нашето тържество бяха г-жа Павлина Алексиева - старши експерт по ФВС в РУО-Бургас и г-н Станислав Андреев - Директор ЦАУ "Изгрев"

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТ обучения за ученици на Училищна Телерик
Академия в Бургас

 

Архив 2021/2022 г.


Архив 2020/2021 г.


Архив учебната 2019/2020 г.


 

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112, obhvat@mon.bg


В случай на насилие над дете: Национална телефонна линия за деца тел.: 116 111 ( безплатен от цялата страна 24 часа в денонощие )

В случай на кибернасилие или кибертормоз: Национален център за безплатен интернет тел.: 124 123 или www.safenet.bg


Община Бургас създава родителски съвет по въпросите на образованието - линк


Архив минали години на ОУ"Св.Климент Охридски"Бургас


Виртуална разходка из ОУ "Свети Климент Охридски", гр. Бургас