2022 година


Информация за изпълнение на бюджета – първо тримесечие 2022 година

Бюджет 2022 година

Информация за изпълнение на бюджета – второ тримесечие 2022 година

Информация за изпълнение на бюджета – трето тримесечие 2022 година

Отчет към 30.09.2022 г.

Информация за изпълнение на бюджета – четвърто тримесечие на 2022 година

Отчет към 31.12.2022 г.e-mail: 200210@edu.mon.bg