-->

   

 

 

                   

 

 

 

 


Комисия за столово хранене и обслужване в училище

- Протокол № 1/13.09.2017 г.

- Протокол № 2/04.10.2017 г.

- Протокол № 3/08.11.2017 г.

- Протокол № 4/17.11.2017 г.

- Протокол № 5/24.11.2017 г.

- Протокол № 6/01.12.2017 г

- Протокол № 7/08.12.2017 г.

- Протокол № 8/15.12.2017 г.

- Протокол № 9/11.01.2018 г.

- Протокол № 12/23.02.2018 г.

- Протокол № 16/20.04.2018 г.