-->

   

 

 

                   

 

 

 

 

 

Комисия за столово хранене и обслужване в училище

- Протокол № 2/19.10.2018 г.

- Протокол № 3/26.10.2018 г.

- Протокол № 4/09.11.2018 г.

- Протокол № 5/23.11.2018 г.

- Протокол № 6/30.11.2018 г.

- Протокол № 7/21.12.2018 г.

- Протокол № 8/11.01.2019 г.

- Протокол № 9/01.02.2019 г.

- Протокол № 11/08.02.2019 г.

- Протокол № 12/15.02.2019 г.

- Протокол № 16/12.04.2019 г.

- Протокол № 17/10.05.2019 г.