2023 година

Информация за изпълнение на бюджета – първо тримесечие  2023 година

Отчет на първо тримесечие  2023 година

Информация за изпълнение на бюджета – второ тримесечие  2023 година

Бюджет към 30.06.2023 година

 

Бюджет финансова 2023 година

e-mail: info-200210@edu.mon.bg