-->

   

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

                   

 

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Административно звено за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до информацията:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗВЕНОТО
Администрацията на учебното заведение – деловодство на училището – първи етаж

 

АДРЕС
Гр. Бургас, ж.к. „ Изгрев” до бл.49

 

АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
info-200210@edu.mon.bg

 

ТЕЛЕФОН
0879 378 589

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
От 08.00 до 13.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа

 

Бланка- образец за заявление за достъп до обществена информация
изтегли

 

Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация
виж тук

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2022 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2021 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 2020 г.

 

Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: 200210@edu.mon.bg

                                                                                 

                                                                             


 

 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 17.01.2023 г.