-->

   

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

                   

 

 

ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Административно звено за приемане на заявленията за предоставяне на достъп до информацията:

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗВЕНОТО
Администрацията на учебното заведение – деловодство на училището – първи етаж

 

АДРЕС
Гр. Бургас, ж.к. „ Изгрев” до бл.49

 

АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА
kliment_ohridski_bs@abv.bg

 

ТЕЛЕФОН
0879 378 589

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
От 08.00 до 13.00 часа и от 13.30 до 17.00 часа

 

Бланка- образец за заявление за достъп до обществена информация
изтегли

 

Вътрешни правила относно достъпа до обществена информация
виж тук

 

 

 

Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg

                                                                                 

                                                                             


 

 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 08 април 2019 г.