ПРОГРАМА "ДЕТСКО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ"       

 

Експертна работна група изготви Методическо пособие за работа на полицейски служители по Програма "Детско полицейско управление" (ДПУ). Същото е утвърдено от Министъра на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова.

Официалното откриване на програмата беше на 16.05.2016 година. Учениците от III "а" клас са доброволците в "Детско полицейско управление". Училищния екип, който работи по осъществяването на Програмата са ръководителите - г-н Динко Колев и г-жа Пламена Иванова.

Програмата е предназначена за обучение на деца от начален и прогимназиален етап, като идеята на авторите е децата, забавлявайки се, да получат знания и умения за:

Програмата „Детско полицейско управление”  се  реализира от служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция”, психолози от психологичните лаборатории на МВР, експерти от Българския Червен кръст, Българския младежки Червен кръст, Българския туристически съюз и духовни лица в съответните населени места.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА:

Стартирането на програмата ще бъде осъществено в два етапа. Първият етап включва подготовката, организацията и откриването на ДПУ. Вторият етап включва обучението на децата от 01.10.2016 г. до края на учебната година по темите залегнали в Методическото пособие.