2 -->

   

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

ПРОГРАМА „ ЕКО УЧИЛИЩА“

Ръководството на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр.Бургас има удоволствието да Ви  съобщи, че сме одобрени да участваме  в съвместна програма ЕКОУЧИЛИЩА“ от „ДЕВИН“ ЕАД И„БЪЛГАРСКО ДВИЖЕНИЕ СИН ФЛАГ“, подкрепени от МОН и МОСВ. Лицето, гласът и официалният посланик на инициативата „Екоучилища“ е актрисата Гергана Стоянова.

Програмата насърчава участието на учители, ученици и родители в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Приоритетни теми през първите години след стартирането на програмата са: “Вода”, “Отпадъци”, “Енергия”, “Транспорт”, “Шум”, “Природа и биоразнообразие” и “Здравословен живот в училище”.

Програмата „Екоучилища” е световна инициатива за екологично образование, която насърчава участието на учители и ученици в практически дейности, които водят до намаляване на вредното въздействие над околната среда и консумацията на вода и енергия. Реализираните икономии при работата по Програмата в значителна степен ще облекчат издръжката на училищата и общинските бюджети.

Учебните заведения с най-добри резултати по програмата ще бъдат отличени с престижната световна награда на програма „Екоучилища” – „Зелен флаг“.

Програма “Екоучилища” започва в класната стая и се разширява до общността, като ангажира следващото поколение в обучението, основано на действия. Най-голямото постижение на програмата е фактът, че тя „произвежда“ поколение след поколение хора, устойчиви и екологично съзнателни. Те  ще носят поведенческите модели, които възприемат под егидата на Еко-училищата със себе си през живота си и ще учат на това следващото поколение.

 

Екокомитет на ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Бургас

 

 

 

-------------------------------------------------------

ОУ „Свети Климент Охридски“, гр.Бургас с достойнство и гордост получи приз ЕКОУЧИЛИЩЕ.
Най-висшето отличие за нашите забележителни постижения в програма „Екоучилища“ е ЗЕЛЕНИЯ ФЛАГ, който на 15.06.2023 г. в 9:00 ч. бе тържествено издигнат под звуците на училищния химн с думите: „ВЛЕЗ В ЗЕЛЕНИЯ КРЪГ. НИЕ СМЕ ЕКОУЧИЛИЩЕ.“
Поздравления за вашия труд и постоянство, за успешно и пълноценно изпълнение на всички стъпки от Методологията на Програма „Екоучилища“.

Бъдете здрави, бъдете посланици на доброто и пазители на традициите на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас.

КЛИП

 

 

 

-------------------------------------------------------

Конкурс за Екокод

Девин ЕАД и БД "Син флаг" организирах конкурс за ЕКОКОД на училищата. Нашето училище се представи със видеоклип, в който участваха Борислав Станимиров Боев от 7 „б“ клас, Никола Георгиев Гайдарджиев от 7 „б“ клас и Петър Янков Росаков от 7 „б“ клас. Виж повече >>

 

-------------------------------------------------------

Инициативи свързани с Програма „Екоучилища“ – Глобални дни на действие 18 до 28 април 2023 г.

21.04./петък/ - Ден на размяна на книги
Участват: всички ученици от прогимназиален етап

28.04./петък/ - почистване на двора

24.04./понеделник/ - Събиране на отпадъчна хартия до 5 кг.
Участват: учениците от II а клас и VI б клас

24.04 – 28.04. – Ден без месо и табло за вредни напитки
Участват: учениците от начален етап

25.04. – 26.04.  – Втори живот на  отпадъчни продукти или табло

-------------------------------------------------------

Статия във вестник „Черноморски фар“ за Глобалните дни 18.04.-28.04.2023 г.

 

-------------------------------------------------------

24.04 – 28.04.2023 г.– Ден без месо

21.04./петък/ - Ден на размяна на книги

 

28.04./петък/ - почистване на двора

24.04./понеделник/ - Събиране на отпадъчна хартия

24.04 – 28.04. – Ден без месо и табло за вредни напитки

25.04. – 26.04.  – Втори живот на  отпадъчни продукти

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Стъпка 1

Като част от ежегодния си календар Програмата организира през месец ноември т.н. Глобални дни за действие, като периодът за осъществяването им е от 20 октомври до 7 ноември 2022 г. Темата е „Климатични промени“.
Ученици, учители и родители активно се включиха и отбелязаха Глобалните дни за действие в училище „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас.
Инициативите стартираха на 3 ноември с ден за действие под мотото „Да се раздвижим“. В двора на училището беше организирана масова акция под формата на флашмоб. Ученици, учители и родители активно танцуваха, вдъхновени от заразителния пример на учителите Веса Авджиева – Бойчева, Пламена Иванова,  Радиана Билярова, Димитър Кавръков и Николай Парушев.
В същия ден учениците от начален етап инициираха озеленяване на своите класните стаи със саксийни растения, а учениците от прогимназиален етап почистиха и обогатиха с нови растения екозоната в училищния двор. Рамо до рамо с тях работиха и учители им Нана Стоянова, Яна  Бяндова, Кристина Пелова, Янна Златева ,Донка Русева и Сашка Въжарова – главен училищен координатор по проекта.
4 ноември беше ден на предизвикателството – Ден без автомобили. Учители и родители оставиха семейните си автомобили  и в този ноемврийски ден към училище „Свети Климент Охридски“  прииждаха само пешеходци – по-добрата част от човечеството (по думите на Иля Илф и Евгений Петров и техния знаменит роман „Златният телец“).  
Ентусиазмът, с който всички членове на училищната общност се включват в тези инициативи, се дължи на убедеността, че Програма „Екоучилища“ създава поколение екологично съзнателни хора, които поемат обществена отговорност за опазване на околната среда.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

Учениците от 1"а" и 1"в" клас се включиха в инициативата "Ден на рециклирането", като събираха пластмасови бутилки. С много ентусиазъм и отговорност, те дадоха своя скромен принос, за да живеем на по-чиста и по-красива планета.

#БезОтпадъци #RecyclingHeroes2023 Място България BG Бъди активен

 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 16.03.2023 г.