-->

   

 

137 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

                   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ЕТУИНИНГ ПРОЕКТ

Учебната 2021/2022 г.

Учениците от 3 б,4 б и 4 в клас са удостоени с Национален Ученически Етуининг Знак за Качество за работата им по международен Етуининг проект "Животът около нас", който се осъществи през 2020-2021 учебна година в часовете по английски език на г-жа Георгиева. Директорът на училището, г-жа Железова, връчи сертификат на всяко дете от класа за старанието и високото постижение. Знакът се присъжда за постигнато високо качество на национално ниво и след присъждане на Национален Знак за Качество на г-жа Георгиева, като ръководител на проекта.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учебната 2020/2021 г.

В часовете по английски език на г-жа Юлия Георгиева учениците от 2б, в и 4а,б,в в учебните часове по английски език ще работят по международен проект в Етуининг със заглавие „Животът около нас“.  Партньори по проекта са Франция-координатор, Гърция и Турция. Проектът трябва да научи децата как да защитават биоразнообразието в околната среда, да се запознаят с практиките на други държави в тази област, да се докоснат до чужди езици чрез изработване на многоезичен речник на биоразнообразието. Проектът ще обогати обучението по английски език, като включи учениците в граждански проект, който комбинира наука, гражданско образование, изкуства и дигитални умения.

 

 

Учениците от 2б клас с поредна изява по Етуининг проект "Животът около нас" - видеоклип "What's the weather?". Г-жа Ю. Георгиева благодари за усърдието на децата и подкрепата на екипа от г-н Цолов, г-жа Петкова и г-жа Германова. - КЛИП

------------------------------------------------------------------------------------------

Днес 23.11.2020 г. в следобедните занятия с учениците от 3Б клас изгледахме презентация за видовете дървета и техните названия на български и английски. Следвайки предложената схема, изследвахме дърветата в двора на нашето училище ОУ " Св. Климент Охридски" . Разгледахме техните листа, шишарки, плодове. След това учениците изпълниха задачата, да нарисуват по 3 дървета с техните листа и названия. Учебният час е реализиран в рамките на Етуйнитг проект "Животът около нас", ръководен от г-жа Юлия Георгиева.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Участниците от II"а" клас в Етуининг проекта "Животът около нас/Life around us" изработиха картини с природни материали от дърветата в двора на училището.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Днес, 19.11.20 г. учениците от III "в" клас посветиха часа по английски език на предстоящия училищен празник. След като наблюдаваха презентация за видовете дървета в двора на училището, те излязоха навън със схеми, на които нанесоха названията на дърветата, намирайки и разпознавайки всяко едно от тях. Учебният час е в рамките на Етуининг проект "Животът около нас", разработван от г-жа Юлия Георгиева.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Като поредно задание по Етуининг проект "Животът около нас" учениците от II "б" и II "в" клас изработиха уникални творби от природни материали. Партньорите от Франция, Испания, Турция и Гърция ще се запознаят с творенията им в платформата на Етуининг.

 

 

 

Последни промени:21.10.2021 г.