-->

   

 

135 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Национална програма „Заедно в грижа за ученика”

 

Модул 1. Осигуряване на условия за системно преодоляване на личните постижения на учениците в начален етап чрез създаване на индивидуално портфолио.

Чрез реализацията на проекта се поставя задачата ученическото портфолио да бъде инструмент не само за развитието на ученика, но и да е инструмент за оценяване на неговите знания и умения. По този начин ще се повиши качеството на образователният процес и сведе иновативна практика чрез осигуряване на възможността за системно проследяване на постиженията на учениците и отчитане на техния напредък от първи клас до завършване на основното образование.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 09.01.2020 г.