-->

   

 

137 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

                   

 

 

Национална програма „Иновации в действие“

 

Учебната 2021/2022 г.

За втора година ОУ „Свети Климент Охридски“, участва в НП „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката по „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, публични изяви и продукти представящи обмена на иновации“. Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на въведените иновации.

През периода 13.04. – 15.04.2022 г. наши гости ще бъдат педагогически специалисти и ученици от ОУ „Евлоги Георгиев“ - Дупница, ОУ „Христо Ботев“ - с. Самораново и ОУ „Христо Смирненски“ - с. Ореховица. По време на тяхното посещение, те ще се запознаят с иновативният проект „IT компетентности“. Той включва „IT математика“ във втори и трети клас и „Визуално програмиране“ в пети – шести клас.
Иновацията оказва сериозно въздействие върху логическото и аналитично мислене на учениците. Те придобиват увереност в програмирането и разбирането, че усвояването на езика Ruby им дава знания за основите на програмирането.

 

В ОУ „Св. Климент Охридски“ приемат гости от вътрешността на страната-статия

 

Диплянка

Снимки от посещението - ЛИНК

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учебната 2019/2020 г.

През учебната 2019/2020 г. ОУ „Свети Климент Охридски“, участва в НП „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката по Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“, като по този начин се включваме в създаването на мрежа от иновативни училища.

В периода 11.11.-13.11.19 г. бяхме гости на ОУ „Любен Каравелов“- гр.Русе. В мобилността участваха 4 ръководители и 4 ученика. Нашите домакини представиха тяхната иновация:

 - Преподаване във виртуална класна стая (Google classroom);
- Използване на споделени учебни ресурси и материали в облака;
- Екипна работа на учениците върху споделена презентация в облака;
- Използване на Google формуляр в учебния процес.

На 25.11.2019 г., наши гости по националната програма са екипите от ОУ «Любен Каравелов», гр. Русе с директор Веселка Недялкова и СУ «Н. Й. Вапцаров», гр. Генерал Тошево с директор Радка Йорданова.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 11.04.2022г.