-->

   

 

135 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

                   

 

 

Национална програма „Иновации в действие“

 

През учебната 2019/2020 г. ОУ „Свети Климент Охридски“, участва в НП „Иновации в действие“ на Министерството на образованието и науката по Модул 1 и 2 „Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации“, като по този начин се включваме в създаването на мрежа от иновативни училища.

В периода 11.11.-13.11.19 г. бяхме гости на ОУ „Любен Каравелов“- гр.Русе. В мобилността участваха 4 ръководители и 4 ученика. Нашите домакини представиха тяхната иновация:

 - Преподаване във виртуална класна стая (Google classroom);
- Използване на споделени учебни ресурси и материали в облака;
- Екипна работа на учениците върху споделена презентация в облака;
- Използване на Google формуляр в учебния процес.

На 25.11.2019 г., наши гости по националната програма са екипите от ОУ «Любен Каравелов», гр. Русе с директор Веселка Недялкова и СУ «Н. Й. Вапцаров», гр. Генерал Тошево с директор Радка Йорданова.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 20 ноември 2019 г.