-->

   

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

                   

 

 

 
 

 

 

 

Учебната 2021/2022 година

 

ГРАФИК

на часовете по „IT компетентности“ първи срок за учебната 2021/2022 година

 

 

------------------------------------------------------------------------

Учебната 2020/2021 година

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми.


През 2020/2021 учебна година ОУ „Свети Климент Охридски“ гр.Бургас е включено в списъка на иновативните училища.

Продължителността на проекта „IT компетентности“ е 2 години.


Цел на проекта:

Повишаване на способността за уверено, критично и отговорно ползване на цифровите технологии за учене; Формиране на информационна, медийна грамотност, умения за създаване на цифрово съдържание; Постигане на по-добри резултати по математика.


В часовете по „IT математика“ учениците по нов и интерактивен начин ще разширяват математическите си познания. Чрез „Визуално програмиране“ учениците ще получат добра подготовка за живота в съвременния и динамичен IT свят и възможност за изборност за придобиване на нови познания и умения в сферата на компютърните технологии и програми.


Реализирането на учебни програми близки до интересите на учениците ще превърне училището в желана територия за учениците и ще усъвършенства статута на ОУ„Св. Кл. Охридски“, гр.Бургас като център за иновации в образованието.


Основни дейности:

В проектът „IT компетентности“ се реализират две иновации, които са „IT математика“ и „Визуално програмиране“. Чрез тях ще се създаде нова, модерна образователна среда - а именно, ще се внедри използването на адаптивна система за обучение на Programiram.com, която се изгражда съгласно индивидуалните познания и умения на всеки ученик. В обучителната система е вграден изкуствен интелект - и по този начин всеки ученик получава индивидуална помощ и адаптирани по трудност задачи - според собствените си възможности. Обучението по Визуално програмиране и IT математика се извършва чрез иновативното съдържание, разработени нови учебни програми със заложен в тях игрови подход. Разширеното познание и добрите умения в областта на математиката са база за развитие и на добри IT умения.

 

График IТ компетентности първи срок учебната 2020/2021 г.

 

График IТ компетентности втори срок учебната 2020/2021 г.

 

Групата на г-жа Милена Петкова „IT Математика”

 

 

 


 Учениците от III б клас - ФУЧ - IT Математика спечелиха днес първите си електронни значки. Първи дигитални успехи в математическите приключения!