Учебната 2020/2021 г.

 

Уважаеми родители, в условията на пандемия може да се осъществява обучение от разстояние в електронна сред за не повече от 30 дни за отделен ученик само след подаване на заявление при условията на чл.12, ал.2 от ЗПУО и декларация за осигурени технически средства или по други уважителни причини, удостоверени с документ, че не може да посещава училище.

Заявление за обучение в е-среда

Декларация за обучение в е-среда

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ГРАФИК И ВИД НА ПРОЕКТНИТЕ СЕДМИЦИ ЗА ПЕРИОДА 1.06.-30.06.2021 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД - 10 - 802/18.05.2021 г. за края на учебната 2020/2021 година

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД - 10 - 683/09.04.2021 г. организация на учебния ден считано от 12.04.2021 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД - 10 - 674/31.03.2021 г. организация на учебния ден считано за периода 01.04 - 11.04.2021 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД - 10 - 603/19.03.2021 г. организация на учебния ден считано за периода 22.03-31.03.2021 г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД - 10 - 573/11.03.2021 г. въвеждане на временни противоепидемични мерки

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД 09-3610/31.12.2020 г. за ОЕСР за периода 04.01.-31.01.21 г. за 5-7 клас

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед № РД09-3472/27.11.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. за определяне на график на учебното време за учебната 2020/2021 година

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД – 10 – 256/27.11.2020 г. Преустановяване на присъствени учебни занятия и преминаване в ОРЕС

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД 09-3457/26.11.2020 г. Преминаване в ОРЕС

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН И ГРАФИК
II срок
 

  1. 3-ти февруари 2021 г. - междусрочна ваканция за учениците от I до VII клас включително - неучебен ден.
  1. 4-ти февруари 2021 г. – начало на Втория учебен срок за учебната 2020/2021 година. Учебните занятия ще се провеждат съгласно утвърденото седмично разписание за Втория учебен срок на учебната 2020/2021 година.

 

  1. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. включително, присъствените учебни занятия за учениците от V до VII  клас се възстановяват при спазване на следния график:

 

Учебен час

I смяна - VII 
Присъствено обучение

I смяна - V в, г
ОРЕС

1

7,30 – 8,10  – 10’

7,30 - 8,00 - 20

2

8,20 – 9,00 – 10’

8,20 - 8,50 - 20'

3

9,10 - 9,50 -   15’

9,10 - 9,40 - 25'

4

10,05 - 10,45 – 10’

10,05 - 10,35 - 20'

5

10,55 - 11,35 – 10’

10,55 - 11,25 - 20'

6

11,45 - 12,25 – 05’

11,45 - 12,15 - 15'

7

12,30 – 13,10

12,30 - 13,00

 

Учебен час

II смяна   - VI и V а, б
ОРЕС

1

13,30 – 14.00 - 15'

2

14,15 - 14,45 - 15'

3

15,00 - 15,30 - 15'

4

15,45 - 16,15 - 15'

5

16,30 - 17,00 - 15'

6

17,15 - 17,45

7 / 0

12,30 - 13,00

135 години