ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

 

 

 

- Протокол от № 1 / 08.12.2016 год. до Протокол № 26/ 09.09.2020 год.

 

Заповед за утвърждаване на Обществен съвет към ОУ"Свети Климент Охридски", гр.Бургас

Протокол № 1 / 08.12.2016 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 2 / 21.02.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Становище на Обществения съвет към свое заседание от 21.02.2017 год.

Протокол № 3 / 10.03.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Становище на Обществения съвет към свое заседание от 10.03.2017 год.

Протокол № 4 / 21.08.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Становище на Обществения съвет към свое заседание от 21.08.2017 год.

Протокол № 5 / 12.09.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 6 / 12.10.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 7 / 20.12.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Отчет на Обществения съвет

Протокол № 8 / 15.01.2018 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 9 / 22.02.2018 год. на заседание на Обществен съвет

Становище на Обществения съвет към свое заседание от 22.02.2018 год.

Протокол № 10 / 22.02.2018 год. на заседание на Обществен съвет и становище към него

Протокол № 11 / 26.07.2018 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 12 / 07.09.2018 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 13 / 11.10.2018 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 14 / 05.02.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 15 / 13.03.2019 год. на заседание на Обществен съвет и становище към него

Протокол № 16 / 26.03.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 17 / 24.04.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 18 / 03.07.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 19 / 09.09.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 20 / 25.09.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 21 / 05.11.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 22 / 24.01.2020 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 23 / 05.11.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 24 / 13.03.2020 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 25 / 17.07.2020 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 26/ 09.09.2020 год. на заседание на Обществен съвет

Отчет на обществен съвет към ОУ „Св. Климент Охридски” Бургас

Заповед РД - 10 - 674/10.09.2020 г. за утвърждаване на Обществен съвет към ОУ"Свети Климент Охридски", гр.Бургас