ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

 

 

 

- Протокол от № 1/08.10.2020 г. до Протокол № 9/13.09.2021 г.

 

Протокол № 1/08.10.2020 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 2/11.11.2020 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 3/16.11.2020 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 4/25.11.2020 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 5/14.01.2021 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол N 6/18.03.2021 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 7/14.01.2021 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 8/08.07.2021 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 9/13.09.2021 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 1/08.10.2021 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 2/16.11.2021 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 3/14.01.2022 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 4/07.03.2022 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 5/12.04.2022 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 6/10.05.2022 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 7/07.07.2022 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 8/12.09.2022 г. на заседание на Обществен съвет

Заповед РД - 10 -1353/13.09.2022 г. за утвърждаване на Обществен съвет към ОУ"Свети Климент Охридски", гр.Бургас