ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

 

 

 

- Протокол от № 1/10.10.2022 г. до Протокол 9/12.09.2023 г.

 

Протокол № 1/10.10.2022 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 2/15.11.2022 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 3/13.12.2022 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 4/11.01.2023 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 5/14.03.2023 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 6/06.04.2023 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 7/12.06.2023 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 8/07.07.2023 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 9/12.09.2023 г. на заседание на Обществен съвет