ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

 

На 25.09.2019 година бе създаден Обществен съвет към ОУ „Свети Климент Охридски”-Бургас за срок от три години в следния състав:


Председател: Деница Жечева – председател, съгласно Протокол № 26 от 09.09.2019 г. на заседание на Обществения съвет

Членове:

 1. Веселина Таралова – директор на дирекция „Образование“, Община Бургас – представител на Община Бургас, съгласно Заповед № 2367 от 08.09.2016 г. на Кмета на Община Бургас
 2. Биляна Йонова – родител
 3. Адриана Палазова - родител
 4. Димитрина Желязкова - родител

Резервни членове:

 1. Мая Калева – родител
 2. Златина Петрова - родител
 3. Николина Дарнакудова – Петрова - родител
 4. Димитър Бакалов - родител

В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас ще участват представители на Ученическото самоуправление, както следва:

 1. Стела Тодорова – ученичка от VII „а” клас
 2. Емил Колев – ученик от VI „а” клас
 3. Ева Коцева – ученичка от VI „б” клас

В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас ще участва и Станимира Стайкова – председател на Училищното настоятелство към ОУ „Св. Климент Охридски”.

Банкова сметка

 

Заповед за утвърждаване на Обществен съвет към ОУ"Свети Климент Охридски", гр.Бургас

Протокол № 1 / 08.12.2016 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 2 / 21.02.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Становище на Обществения съвет към свое заседание от 21.02.2017 год.

Протокол № 3 / 10.03.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Становище на Обществения съвет към свое заседание от 10.03.2017 год.

Протокол № 4 / 21.08.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Становище на Обществения съвет към свое заседание от 21.08.2017 год.

Протокол № 5 / 12.09.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 6 / 12.10.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 7 / 20.12.2017 год. на заседание на Обществен съвет

Отчет на Обществения съвет

Протокол № 8 / 15.01.2018 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 9 / 22.02.2018 год. на заседание на Обществен съвет

Становище на Обществения съвет към свое заседание от 22.02.2018 год.

Протокол № 10 / 22.02.2018 год. на заседание на Обществен съвет и становище към него

Протокол № 11 / 26.07.2018 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 12 / 07.09.2018 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 13 / 11.10.2018 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 14 / 05.02.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 15 / 13.03.2019 год. на заседание на Обществен съвет и становище към него

Протокол № 16 / 26.03.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 17 / 24.04.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 18 / 03.07.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 19 / 09.09.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 20 / 25.09.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 21 / 05.11.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 22 / 24.01.2020 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 23 / 05.11.2019 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 24 / 13.03.2020 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 25 / 17.07.2020 год. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 26/ 09.09.2020 год. на заседание на Обществен съвет

Отчет на обществен съвет към ОУ „Св. Климент Охридски” Бургас

Заповед РД - 10 - 674/10.09.2020 г. за утвърждаване на Обществен съвет към ОУ"Свети Климент Охридски", гр.Бургас

Протокол № 1/08.10.2020 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 2/11.11.2020 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 3/16.11.2020 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 4/25.11.2020 г. на заседание на Обществен съвет

Протокол № 5/14.01.2021 г. на заседание на Обществен съвет