ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

 

 

 

 

 

 

Председател:Деница Димитрова Жечева -родител

Секретар: Евгения Атанасова Йовчева - родител

Членове:

  1. Димитрина Желязкова – родител
  2. Павлина Петрова Петрова  - родител
  3. Веселина Таралова – представител от Община Бургас

Резервни членове:

Резервен председател: Златка Кирилова Петрова – родител
Резервен секретар:       Мая Калева – родител
Резервни членове:        Николина Дарнакудова – Петрова - родител ; Димитър Бакалов - родител   
           

 

В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас ще участва и Станимира Стайкова – председател на Училищното настоятелство към ОУ „Св. Климент Охридски”.

 

- Протокол от № 1 / 08.12.2016 год. до Протокол № 26/ 09.09.2020 год.

 

- Протокол от № 1/08.10.2020 г. до Протокол № 8/12.09.2022 г.

 

- Протокол от № 1/10.10.2022 г.до Протокол № 2/15.11.2022 г.