-->

   

 

137 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

                   

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Проект "Friendship Bridge"

 

Част от рисунките на 4 Б клас по международен проект "Friendship Bridge" по програма eTwinning на тема "Аз, моята страна и Европа", с координатор - Милена Гюрова. Проектът „Мост на приятелството 2021“, 10-то издание, обединява основни училища, ученици и учители от страни от ЕС, с координатор Румъния. Чрез предложените дейности проектът има за цел да развие артистични способности у учениците от предучилищна, начална и гимназиална възраст, за да се социализират и интегрират в обществото.
Темата тази година „Моето училище, моята страна“ е средство за опознаване и създаване на добри приятелства с нашите партньори. Използване на артистичния потенциал на децата и насърчаване на любовта към природата и нейното опазване.