МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Женски фолклорни хора от Странджа"

Представителна изява - "Великден"

На 08.04.2018 г. бе проведена публичната изява „Великден“ на групата по интереси „Женски фолклорни хора от Странджа“. Учениците, облечени в национални костюми представиха научените танци, игри и песни от региона на Странджа. На изявата бяха поканени родителите на участниците, учители и ученици. Представянето на игрите и песните бяха посрещнати с много настроение и радост от всички присъстващи, повече от 300 жители на к-с „Изгрев“ и родители. Целта на представителната изява беше да се представят песни и игри от Странджанския край пред публика от граждани на Бургас и да допринесат за доброто настроение у публиката и развиване на компетентности и умения в танците и песните у най-малките изпълнители.

 

Представителна изява - "Закриване на учебната година"

На 15.06.2018 г. се състоя втората публична изява на група по интереси "Женски фолклорни хора от Странджа". Заедно с групата по интереси "Мъжки фолклорни хора от Страднжа" представиха свързани в сценичен танц Карабунарската, Ярешката и Заешката, които са характерни за танцовия фолклор в регион Странджа. Танцът допренесе за доброто настроение на родители, учители и ученици и затвърди наученото по време на проекта. Публиката активно аплодираше и снимаше своите любимци. 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg