МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


 

Клуб "Вокално-инструментално студио"

 

Представителна изява - Коледно тържество

Коледното тържество беше подготвено изцяло от идеи и по сценарии на участниците в студиото.Всеки избра сам подходящо солово представяне на песен от репертоара на известни поп изпълнители и я представи по много успешен начин, като успяха да покажат вокалните си постижения.Освен солови изпълнения , учениците представиха пред своите гости и хорово изпълнение на класически коледни песни.
По този начин се постигнаха и целите на изявата да се съчетаят тържественото коледно настроение със представяне на постигнатите резултати  в областта на вокално инструменталните жанрове както съвременни така и класически.
Тържеството приключи със танци отново под звуците на песни изпълнени от участниците в студиото.

 

Представителна изява - Нашите любими песни

Представителната изява със тема "Нашите любими песни" се състоя на 14.06.2018 г. и бе представена под формата на концерт, на който участниците от студиото представиха пред гостите своите любими песни от годишния репертоар.Чрез солови, хорови изпълнения и дуети бяха представени най успешните песни с най добра интерпретация и вокално технични постижения. Всеки участник представи своя песен и по този начин показа постиженията си във вокалното изкуство.Представените песни бяха както български така и чужди ,от различни стилове и подбрани със завладяваща мелодичност и ритмика което повиши доброто настроение. Изявата завърши с връчване на грамоти на участниците. Грамотите бяха връчени от директора на училището г-жа Юлия Пенева. 

 

 


Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg