European Emblem

BULGARIA – TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME

(CCI Number: 2007CB16IPO008 )

“Oldies But Goldies ‘’2007CB16IPO008 – 2013 – 3 - 085

LOGO_BG-TR

 

Обучение на родители

ОУ „Свети Климент Охридски” - Бургас работи по проект "Стари, но ценни" по Програма за трансгранично сътрудничество България Турция, съфинансирана по ИПП, с водещ партньор  Областна дирекция на национално образование – град Одрин, Република Турция  и партньори -  Основно училище „Мустафа Некати”- град Одрин, Република Турция и Регионален инспекторат на образованието – град Бургас.

Целта на проекта е чрез опознаване на детските игри и играчки преди възникването на компютърните игри да се предизвика интерес към тях и се намали отрицателното въздействие на информационните технологии върху развитието на учениците.

Тази цел се осъществява чрез различни дейности: Семинари за ученици, учители, за родители; Проучване и събиране на истории за играчките и игрите; Изработване на играчки; Търсене на традиционните играчки и техните истории в съответните региони, направа на играчки чрез използване на рециклирани материали; Изработване на Албум „Истории за играчките и игрите“ с най-интересните събрани от учениците игри и истории за играчки в албум на турски, български и английски език; Фестивал на хвърчилата, Фестивал на игрите и танците.

На 20 февруари /събота/ от 10.00 до 13.00 часа  се проведе поредният обучителен семинар с 45 родители на ученици от начален етап от ОУ „Св. Кл. Охридски”   в хотел „Аква” – Бургас. Темата на семинара бе „Значение на традиционните и съвременните игри за възпитанието и  развитието на децата”.  Родителите споделиха проблемите си във възпитанието и развитието на своите деца и  обсъдиха значението и ползите на детските игри  преди възникването на компютърните игри.   Вниманието беше насочено върху това как да се намали отрицателното въздействие на игрите свързани с информационните технологии, да се стимулира позитивната комуникация между децата и родителите и се създаде атмосфера на толерантност.

       В  семинара  взеха участие Началника на РИО на МОН – Бургас – инж. Виолета Илиева и г-жа Гюлшен Еминова като представители на партньорската организация от Бургас и г-жа Назан Казан от Областната дирекция на националното образование – гр. Одрин – координатор на проекта.

       Родителите участваха много активно в семинара и изразиха желанието си обсъжданията и срещите по съвременните проблеми свързани с възпитанието и развитието  на децата им да продължат и в бъдеще.

 

 

          
   
          
   
                      
   
          
   
          
   
          
   
   

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg