European Emblem

BULGARIA – TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME

(CCI Number: 2007CB16IPO008 )

“Oldies But Goldies ‘’2007CB16IPO008 – 2013 – 3 - 085

LOGO_BG-TR

 

СЕМИНАР-ОБУЧЕНИЕ

На 17, 19 и 20 ноември, 2015 година бяха проведени обучителни семинари с учениците от 2 до 4 клас на ОУ „Св. Кл. Охридски” в хотел „Аква” Бургас.

Основната цел на обученията на учениците е свързана с целите н проекта „Стари, но ценни”. Акцентът бе поставен върху възможностите и предимствата на колективните игри от миналото, осъзнаване на отрицателното въздействие на електронните игри върху личностното развитие и комуникативни умения.

На 19 ноември се проведе и обучението на учителите на тема : ИГРАТА – СРЕДСТВО ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И МОТИВАЦИЯТА ЗА УЧЕНЕ.

 Участваха 48 учители от училище.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg