Обратно

 

Конкурс за лого на проект "Стари, но ценни"

Избраното лого на проект "Стари, но ценни"

Диплянка

Първа среща

Уеб сайт - www.olgo.org

Семинари - обучения на тема: "Играта - средство за подобряване на комуникацията и мотивацията за учене"

Семинари - обучения на тема: "Значение на традиционните и съвременни игри за развитието и възпитанието на децата"

Работна среща на екипите, работещи по проект "Стари, но ценни" 27-28.02.2016 г.

Фестивал на хвърчилата и игрите

Деца от Бургас и Одрин на празник на играчките и хвърчилата 13-15.05.2016 г.

Участие на учители и ученици във Фестивал на танците и игрите в гр. Одрин, Република Турция  03-05.06.2016 г.

Галерия

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------


e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg