УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ОУ"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

 

 

 

 

Ученическият съвет ще работи по следния Годишен план

 

В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас ще участват представители на Ученическото самоуправление, както следва:


Състав на училищния ученически съвет 


заемана длъжност

име и фамилия

клас

Председател

Кристиан Георгиев

7 б

Заместник-председател

Паулина Мишева

7 в

Секретар

Стефани Баева

Членове

Александра Цветкова

 

Марина Петрова

 

Йоан Диков

 

Дани Гулеков

 

Деа Маленова

 

Виктория Шапшалова

 

Женя Жечева

 

Дария Дунева

 

Михаела Атанасова

 

Белослава Димитрова

 

Семир Шерифов

 

Айберг Сюлейман

 

Магдалена Тодорова

 

Валентин Стоянов

 

Тодор Стаменов

 

Виктория Петкова