УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

 

 

 

 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ НА ОУ"СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Снимка с Директора и педагогическия съветник

-До момента са проведени 2 заседания на УС.На второто заседание присъства Директорът - г-жа Женя Железова

 

Ученическият съвет ще работи по следния Годишен план

 

В заседанията на Обществения съвет с право на съвещателен глас ще участват представители на Ученическото самоуправление, както следва:

 1. Тодор Стаменов – ученик от VI „а” клас - Председател
 2. Кристиан Георгиев – ученик от VI „б” клас - Заместник-председател
 3. Виктория Петкова – ученичка от VI „г” клас - Секретар

 

 1. Членове:

  Дани Гулеков

   

  Деа Маленова

   

  Християна Дончева

  2 в

   

  Женя Жечева

  3 а

   

  Дария Дунева

  3 б

   

  Мартин Попов

  3 в

   

  Белослава Димитрова

  4 а

   

  Семир Шерифов

  4 б

   

  Айберк Сюлейман

  4 в

   

  Даная Бахова

  5 а

   

  Стефани Баева

  5 б

   

  Валентин Стоянов

  5 в

   

  Тодор Стаменов

  6 а

   

  Кристиан Георгиев

  6 б

   

   Паулина Мишева

  6 в

   

  Виктория Петкова

  6 г

   

  Димана Стоянова

   

  Александрина Павлова

  7 б

   

  Мирослава Сарафова

  7 в

   

  Мелтем Шабан

  7 г