ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА

2019/2019 ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

01.11.2019- 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 - 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г. вкл. – срочна
11.04.2020 - 20.04.2020 г. вкл. – пролетна

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

 

24,25,26 декември - Коледа

01.01.2020 г. - Нова година

03.03.2020 г. - Ден на Освобождението

17.04.2020 г. - Велики петък

18.04.2020 г. - Велика събота

19.04.2020 г. - Великден

29.04.2020 г. - Велики понеделник

01.05.2020 г. - Ден на труда

06.05.2020 г. - Гергьовде

20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ

22.05.2020 г. – втори ДЗИ

24.04. 2020 г. - Ден на Българската просвета и култура

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

06.02.2020 г. – за I - XI клас

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

31.05.2020 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)

15.06.2020 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)

30.06.2020 г. – VII (18 учебни седмици)