танцово студио Странджански хоровод

 студио

"Да направим филм"

арт-студио
"Творим и се веселим"

арт-студио
"Първокласничета"

Театрално студио

арт ателие
Моят Бургас

информационен клуб

Изготвяне на рекламни материали

 

 клуб

Родинознание

 

клуб
Аз и моят свят

 

клуб
мажоретен състав"Морски звезди"

 

студио
Песенна дъга

 

клуб
Родолюбие и фолклор

 

клуб
Образователни технологии

 

клуб
Слънца

 

клуб
Компютърни магьосници

 

клуб
Компютърни всезнайковци

 

клуб
скаути "Волни птици"

 

клуб
скаути "Ястреби"

 

клуб
"Млад скаут"

 

клуб
Математика с мишка

 

 

  

В училище за трета поредна година се работи по проект "УСПЕХ". През  тази учебна година 2013/2014 работят 20 групи с 222 деца. Извънкласните и извънучилищни дейности дават възможност на учениците да развиват творчески, социални, физически, психически ценности в своите групи, без финансово училищно участие. Всички ръководители на групи постигат своите цели и задачи.

Образователно възпитателният процес изпълнява фундаментална роля в промяната на ценностите, начина на живот, поведение, във формиране на компетенции за изграждане на демократично гражданско общество. Продължаването на традициите и родолюбието са сред човешките ценности, които са от първостепенно значение за формирането на всяка личност.

Училищната и социална среда са сред основните фактори, които спомагат за изграждане на тези ценности.   Ето защо е важно, в училище да се осъществява възпитателна работа, както чрез урочната дейност, така и извън нея като самостоятелно организирана страна от цялостния образователно - възпитателен процес.
         Добра практика в училище е да се организира свободното време на учениците така, че те да реализират потребностите си от изява и творческа свобода, да разгърнат интересите, мислите и въображението си.

 

 

Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"
e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg
Последни промени: 14 Януари 2014г.