-->

   

 

137 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

----------------------------------------------------------------------------------

Заповед РД-10-151/07.10.2022 г.- График Занимания по интереси 2022/2023 г.

График Занимани по интереси 2022/2023 г.

----------------------------------------------------------------------------------

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИНТЕРЕСИ

----------------------------------------------------------------------------------

ПРОГРАМА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022 - 2023 ГОДИНА

----------------------------------------------------------------------------------

ЗАПОВЕД № РД-10-113/30.09.2022 г.

Занимания по интереси в ОУ «Свети Климент Охридски», гр.Бургас  за Първия учебен срок на учебната 2022/2023 г.

----------------------------------------------------------------------------------

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

П Р О Г Р А М А ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА

 

ОТЧЕТ ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

График занимания по интереси учебната 2021/2022 г.

З А П О В Е Д на директор за Занимания по интереси

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Група „Рисуване върху текстил“ с ръководител Росица Пенчева

в групата участват ученици от 4а и 4 в клас

Мартенски базар

------------------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Група "IT творчество" с ръководител Таня Апостолова

в групата участват ученици от 4 б клас

 

 

 

 

 

Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: info-200210@edu.mon.bg

                                                                                 

                                                                             


 

 

 


 

Последни промени: 23.12.2021 г.