-->

   

 

137 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

                   

 

 

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“

 

 

През учебната 2019/2020 г. ОУ „Св. Климент Охридски“ реализира дейности по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“.

С осем ученика от четвъртите класове по график се провежда подготовка за участие в интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ под ръководството на старши учител Добринка Граматикова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 09.01.2020 г.