-->

   

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

                   

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

Приемане и преместване на ученици

Заявление за записване в училище


Признаване от чужбина I - VI клас

Заявление за легализация


Издаване на дубликати, дипломи и други

Заявление за издаване на дубликат


Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Заявление за полагане на изпити за проверка на способности


 

 

 

Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg

                                                                                 

                                                                             


 

 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 28 януари 2019 г.