-->

   

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

                   

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.БУРГАС


Приемане и преместване на ученици

Заявление за записване в училище


Признаване от чужбина I - VI клас

ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН ПЕРИОД ИЛИ КЛАС НА УЧИЛИЩНО ОБУЧЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ УЧИЛИЩА НА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ


Издаване на дубликати, дипломи и други

Заявление за издаване на дубликат


Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Заявление за полагане на изпити за проверка на способности


Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование


Заявление за преместване на ученик


СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА ЗА СВОБОДНО МЯСТО


 

Документи за записване на ученик от V до VII клас:

- Заявление за прием на ученик

- ИУЧ

- Спортни дейности

- Декларация за информирано съгласие

- Данни на родителите

- Работна карта, Модул "Характеристика на средата"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документи за записване на ученик от II до IV клас

- Заявление за прием на ученик

- Заявление за посещение в група ГЦОУД

- Заявление за отсъствие от ГЦОУД

- ИУЧ II клас

- ИУЧ III и IV клас

- Спортни дейности

- Декларация за информирано съгласие

- Данни на родителите

- Работна карта, Модул "Характеристика на средата"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Бланки
 

 

 

 

Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: info-200210@edu.mon.bg

                                                                                 

                                                                             


 

 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 28 януари 2019 г.