Учебната 2022/2023 година

 

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ, На основание Заповед №РД 09-24/11. 01. 2023 г. на министъра на образованието и науката проф. Сашо Пенов, дните от 12. 01. 2023 г. до 17. 01. 2023 г. включително са обявени за НЕУЧЕБНИ ДНИ.

 

 

Заповядайте на 15.12.2022 г. от 15,00 ч. на открит урок на тема "Билките и пиенето на чай по света", изнесен от г-жа Краса Атанасова

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 08.12.2022 г. във физкултурния салон на ОУ“Св.Климент Охридски“, гр.Бургас се проведе открит урок по Физическо възпитание и спорт с учениците от VII „б“ клас на тема: „Подаване с две ръце отгоре и отдолу. Горен лицев начален удар“, изнесен от г-н Димитър Кавръков - старши учител по ФВС. Гости на събитието бяха г-жа Р.Дюлгерова – ЗДУД и г-жа Р.Билярова – старши учител по спортни дейности.
Проведен бе изключително организиран, добре структуриран и динамичен урок, в който учениците показаха отлични двигателни умения и знания за волейболната игра.
Под ръководството на г-н Кавръков учениците изпълниха поставените задачи и показаха, че добре владеят подаването с две ръце отгоре и отдолу и правилно изпълняват горен лицев начален удар. Работиха в екип и общуваха ефективно помежду си.
Заложените цели бяха осъществени с подходящи методи и средства, пряко кореспондиращи с уменията, които учениците трябва да усвоят в спорта волейбол. Те показаха не само отлични знания по темата, но и добри спортни умения, с които впечатлиха ръководството на училището и гостите на урока.

 

Покана за открит урок

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

ОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ В БУРГАС ЧЕСТВА 138-МА ГОДИШНИНА С ПОРЕДИЦА ОТ СЪБИТИЯ

Едно от най-старите бургаски училища - „Св. Климент Охридски“ отпразнува 138-та годишнина с поредица от събития. Построено през далечната 1884 г. от майстор Васил Македонеца, в тогавашното с. Атанасово, то носи смело своята респектираща възраст, богата история и сбъднати мечти. И въпреки че е „старо по години, но младо по сърце“, цялата колегия е отдадена на мисията да развива заложбите и любознателността на своите ученици и да е тяхната най-силна опора и вдъхновение в стремежа им към интелектуално и духовно израстване.

По този повод училището „отвори“ врати за гости от ж.к. „Изгрев“ и „Зорница“ и покани бъдещи първокласници от детските градини „Изгрев“, „Звездица“, „Здравец“, „Ран Босилек“ и „Веселушко“. Първите гости посетиха иновативни открити уроци. Стоян Евтимов - главен учител и преподавател по изобразително изкуство, поднесе урок на тема „Видове и жанрове в изобразителното изкуство“ с участие на ученици от 5. б клас. Урокът бе електронен тест в Power Point формат с открити въпроси и възможни отговори, с които учениците се представиха блестящо. В края на урока занимателна кръстословица провокира знанията на гостите на урока.

Учениците от 2 „б“ с класен ръководител Анита Василева и учител ГЦОУД Надежда Статулова се включиха в празника на училището ни с открит урок на тема „Уроци за сърцето. Добродетели“. По интересен и забавен начин децата разбраха, че когато човек има добри мисли, говори добри думи и върши добри дела, се грижи за своето сърце и за щастието на другите хора.

Учениците от 3. „б“ клас направиха венец от цветя и го поднесоха на паметника на Климент Охридски в двора на училището. В четвъртите класове бе организирано състезание по краснопис за преписване на текст от „Житието на Климент Охридски“. В 4. „б“ клас гост бе Диан Дунев, родител на Дария Дунева, който разказа на учениците за своята професия на адвокат по административно право.

Втори „а“ клас отбеляза 138-годишнината със среща беседа с бургаската поетеса Стойка Маринова, която е работила 28 години в училището и е инициирала създаването на химна на училището от Илия Буржев и Константин Ташев. Първи „а“ клас изработиха книжки за просветителя и писаха букви от кирилицата с паче перо и мастило. Учениците от 3. в клас отбелязаха празника със среща на поколенията. Гост беше бивш директор на училището - Йорданка Русева.

Втори „в“ клас с класен ръководител Милена Гюрова отбеляза 138 години от създаването на училището с открит урок „Моето училище празнува“. Децата работиха върху екипни задачи, представиха създадената от тях книжка, както и кратка презентация, посветена на историята на училището и неговия патрон свети Климент Охридски.

Най-малките климентовци от 1. в клас проведоха празничен час, посветен на 138-годишнината от училището. Изработиха сами старинен ръкопис с образа на светеца и буквички на двете азбуки. Петите и шестите класове участваха в спортен празник, а учениците от седмите класове посетиха Регионалната библиотека „П. К. Яворов“.

С най-голямо удоволствие в училище бяха поканени и посрещнати бивши колеги, работили в училището. С радост и вълнение ни поздравиха госпожа Йорданка Русева и госпожа Юлия Пенева - бивши директори на училище „Св. Климент Охридски“. На празничния коктейл уважение изразиха и много официални гости. Сред тях бяха Веселка Тодорова - старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия в РУО, град Бургас, Чубрина Тодорова – директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ - град Свети Влас, Мария Димитрова - ЗДУД в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ - град Свети Влас, Николина Стоянова - ЗДУД в СУ „Христо Ботев“- кв. Черно море, Мара Стоянова - главен учител в СУ „Христо Ботев“, инж. Димитър Бакалов, инж. Донка Кръстева и колеги от детски градини в района.

На срещата гостите бяха запознати с историята на нашето училище през годините от главен учител Стоян Евтимов. Госпожа Анита Василева, главен учител, представи проектите, по които работи колективът: Проект „Еко училища“, Иновативно училище по проект „На училище с усмивка“, ИТ Творчество, Малки мажоретки, Вълшебният свят на компютрите, Фанфарен оркестър, Математика, Арт работилница, Малки математици, Дигитални науки, Национални програми „Ученически състезания и олимпиади“, Подкрепа за приобщаващото образование в условията на кризи, НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Общински проект „Първокласно начало“, Е-туининг проект „Protect Animals“ 2023.

Най-емоционалната част от празника бе посрещането на бъдещите първокласници. Целта беше „Отворените врати“ да дадат ясна представа на родители и деца какво ги очаква, за да бъдат спокойни. Малките дечица и родители бяха посрещнати по стар обичай с питка и мед, а за първите посетители имаше специална награда - тениска с логото на училището. ТК „Звездички“, под ръководството на Николай Парушев и Иван Цолов, танцуваха и забавляваха гостите. След това децата имаха възможност да разгледат стаите за бъдещите първолаци и да се запознаят с учителите.

Виж повече >>

-------------------------------------------------------------------------------

На 24 ноември 2022 г. бе проведен иновативен открит урок „Видове и жанрове в Изобразителното изкуство“ с участието на учениците от 5.б клас и Стоян Евтимов – главен учител по изобразително изкуство. Гости на урока бяха Женя Железова – директор на училището, Донка Русева – педагогически съветник, Веса Бойчева – учител, Тоня Атанасова – учител в СУ „Йордан Йовков“, Милена Илева – технически сътрудник. Урокът бе електронен тест в power point формат с открити въпроси и възможни отговори, с които учениците се справиха блестящо. В края на презентацията занимателна кръстословица провокира знанията на гостите на урока. Урокът премина неусетно, в творческа и непринудена атмосфера

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Покана за открит урок по Изобразително изкуство

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Днес, 30.09.2022 г. в ОУ "Св. Климент Охридски" се проведе спортен полуден посветен на Европейския ден на спорта #ESSD2022

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Днес, 30.09.2022 година, учениците от IV "а" клас проведоха открит урок на тема: "Пътни знаци, пътна маркировка". Запознаха се с пътните знаци и маркировка, тяхното значение и приложение. Изготвиха учебно помагало Лапбук и табло. С дейностите си отбелязаха и "Европейска седмица на мобилността". Техни гости бяха г-жа Железова, г-жа Дюлгерова, г-жа Русева, г-жа Георгиева, г-жа Турманова, г-жа Кръстева, г-жа Филипова и родители. Децата се справиха отлично. Поздравления, деца! г-жа Мазнева

 

 

Покана
На 30.09.2022 година IV а клас ще проведат открит урок на тема: "Пътни знаци, пътна маркировка" от 11:50 часа в стая 20.
Заповядайте!
госпожа Мазнева

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 26.09.2022 г. 3в клас и госпожите Юлия Георгиева и Петя Турманова проведоха интердисциплинарен урок посветен на Европейския ден на езиците. Урокът беше последван от училищна изява, пускане на балони с послание на български и английски език.
Гости на открития урок бяха г-жа Железова -директор, г-жа Дюлгерова - пом. директор, г-жа Русева-пед. съветник, г-жа Въжарова - техн. сътрудник, г-жа Кодева-учител и родители на децата от класа.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА
На 26.09.2022 г. от 11:25 ч. в III „в“ клас ще се проведе  открит урок по повод Европейски ден на езиците, последван от училищна проява „Да изпратим добри думи до нашите чуждоезикови приятели“, след което продължаваме инициативата в двора на училището от 12:30 ч.
Откритият урок е иницииран от г-жа Юлия Георгиева – старши учител по английски език и г-жа Петя Турманова – старши учител в НЕ.
Проявата е отразена в уебсайта на ECME – Европейски център за съвременни езици  https://edl.ecml.at/.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
   От педагогическата колегия на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 септември 2022 г. ОУ "Св. Климент Охридски" се включи в кампанията „Да почистим България за един ден“Ученици от V и VII класове под ръководството на г-н Кавръков и г-жа Билярова се включиха в инициативата и почистиха дворното пространство и неговите прилежащи територии.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Откриване на учебната 2022/2023 г.

Специални гости на нашето тържество бяха г-жа Павлина Алексиева - старши експерт по ФВС в РУО-Бургас и г-н Станислав Андреев - Директор ЦАУ "Изгрев"

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТ обучения за ученици на Училищна Телерик
Академия в Бургас

 

Архив 2021/2022 г.


Архив 2020/2021 г.


Архив учебната 2019/2020 г.


 

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112, obhvat@mon.bg


В случай на насилие над дете: Национална телефонна линия за деца тел.: 116 111 ( безплатен от цялата страна 24 часа в денонощие )

В случай на кибернасилие или кибертормоз: Национален център за безплатен интернет тел.: 124 123 или www.safenet.bg


Община Бургас създава родителски съвет по въпросите на образованието - линк


Архив минали години на ОУ"Св.Климент Охридски"Бургас


Виртуална разходка из ОУ "Свети Климент Охридски", гр. Бургас