Учебната 2022/2023 година

 

 

 

ПРОГРАМА ПО СЛУЧАЙ ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА
ОУ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР.БУРГАС
25.11.2022 г. от 9:00 до 13:00 часа
НЕУЧЕБЕН ДЕН - 25.11.2022 г.

Дейности по класове:

I клас:
I „а“ клас - Час, посветен на Св. Климент Охридски, неговото дело и историята на училището 9:00 - 10:30 ч.
I „б“ клас - Презентация за Св. Климент Охридски, историята на училището и разговор - беседа с бивш колега. 9:00 - 10:30 ч. 
I „в“ клас - Час, посветен на  личността Св. Климент Охридски и историята на училището 9:00 - 10:30 ч. 

II клас:
II „а“ клас - от 9:10 ч. - Представяне на детското творчество по теми от конкурсите, в които участва класа "Моят Бургас след 20 години" , " Детство мое" ,  рецитал на стихове. За гост бе  поканена г-жа Стойка Маринова. Резервен вариант е да ни гостува издателска къща "Знаци" .
II „б“ клас - от 9:45 ч. Уроци за сърцето - Добродетели. Открит урок.
II „в“ клас - открит урок на тема "Моето училище празнува" от 9:00 ч.
II клас – 23.11.22 г. в часовете -  изработване на книжки на тема "My school" посветени на празника.

III клас:
III „а“ клас - Презентация за живота и делото на Св. Климент Охридски, викторина и работен лист от 9:00 до 10:00 ч.
III „б“ клас - Виене на венец и поднасянето му на паметника в двора на училището от 9:00 ч.
III „в“ клас - от 9:30 ч в класната стая ще се проведе "Час по родолюбие", среща на поколенията с г-жа Йорданка Русева - бивш директор в ОУ "Климент Охридски". 
III и IV клас – 24.11.22 г. в часовете  - презентация и практическа задача на тема "School Patron`s Day".

IV клас:
Всички четвърти класове - Четене с разбиране ( работен лист за Св.Климент Охридски) и състезание по краснопис на откъс от " Житието на Охридски" от 9:00 до 10:00 ч.
Всички четвърти класове - състезание по краснопис от 10:00 до 11:00 ч.
Всички четвърти класове в часовете  - презентация и практическа задача на тема "School Patron`s Day".

V клас:
Спортен полуден за всички Пети класове от 10:30 до 12:00 ч.
V „а,б,в“ - спортен празник, 10:30 - 12:00 ч.

VI -VII клас:
VI „а,б,в“, VII „а,г“ - посещение на музей
VII „в“ клас - Демонстрация на работа на компютър, в различни програми  в комп. кабинет от 16:30 до 18:00 ч.

16:30 ч. - Отворени врати за бъдещи първокласници

-------------------------------------------------------------------------------

Покана за открит урок по Изобразително изкуство

 

---------------------------------------------------------------------------------

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание Заповед № РД 09-4066/30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката

29.10.2022 г.  – 01.11.2022 г. – Есенна ваканция.

Учебните занятия ще се възобновят на 02.11. 2022 г. /сряда /. Препис от съобщението да се връчи на учителите за сведение и изпълнение и за свеждане до знанието на учениците.

 

 ----------------------------------------------------------------------------------

Днес, 30.09.2022 г. в ОУ "Св. Климент Охридски" се проведе спортен полуден посветен на Европейския ден на спорта #ESSD2022

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Днес, 30.09.2022 година, учениците от IV "а" клас проведоха открит урок на тема: "Пътни знаци, пътна маркировка". Запознаха се с пътните знаци и маркировка, тяхното значение и приложение. Изготвиха учебно помагало Лапбук и табло. С дейностите си отбелязаха и "Европейска седмица на мобилността". Техни гости бяха г-жа Железова, г-жа Дюлгерова, г-жа Русева, г-жа Георгиева, г-жа Турманова, г-жа Кръстева, г-жа Филипова и родители. Децата се справиха отлично. Поздравления, деца! г-жа Мазнева

 

 

Покана
На 30.09.2022 година IV а клас ще проведат открит урок на тема: "Пътни знаци, пътна маркировка" от 11:50 часа в стая 20.
Заповядайте!
госпожа Мазнева

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На 26.09.2022 г. 3в клас и госпожите Юлия Георгиева и Петя Турманова проведоха интердисциплинарен урок посветен на Европейския ден на езиците. Урокът беше последван от училищна изява, пускане на балони с послание на български и английски език.
Гости на открития урок бяха г-жа Железова -директор, г-жа Дюлгерова - пом. директор, г-жа Русева-пед. съветник, г-жа Въжарова - техн. сътрудник, г-жа Кодева-учител и родители на децата от класа.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАНА
На 26.09.2022 г. от 11:25 ч. в III „в“ клас ще се проведе  открит урок по повод Европейски ден на езиците, последван от училищна проява „Да изпратим добри думи до нашите чуждоезикови приятели“, след което продължаваме инициативата в двора на училището от 12:30 ч.
Откритият урок е иницииран от г-жа Юлия Георгиева – старши учител по английски език и г-жа Петя Турманова – старши учител в НЕ.
Проявата е отразена в уебсайта на ECME – Европейски център за съвременни езици  https://edl.ecml.at/.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
   От педагогическата колегия на ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 септември 2022 г. ОУ "Св. Климент Охридски" се включи в кампанията „Да почистим България за един ден“Ученици от V и VII класове под ръководството на г-н Кавръков и г-жа Билярова се включиха в инициативата и почистиха дворното пространство и неговите прилежащи територии.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Откриване на учебната 2022/2023 г.

Специални гости на нашето тържество бяха г-жа Павлина Алексиева - старши експерт по ФВС в РУО-Бургас и г-н Станислав Андреев - Директор ЦАУ "Изгрев"

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИТ обучения за ученици на Училищна Телерик
Академия в Бургас

 

Архив 2021/2022 г.


Архив 2020/2021 г.


Архив учебната 2019/2020 г.


 

Телефонна линия и електронен адрес за подаване на сигнали към екипите за обхват на деца и ученици: 0800 10 112, obhvat@mon.bg


В случай на насилие над дете: Национална телефонна линия за деца тел.: 116 111 ( безплатен от цялата страна 24 часа в денонощие )

В случай на кибернасилие или кибертормоз: Национален център за безплатен интернет тел.: 124 123 или www.safenet.bg


Община Бургас създава родителски съвет по въпросите на образованието - линк


Архив минали години на ОУ"Св.Климент Охридски"Бургас


Виртуална разходка из ОУ "Свети Климент Охридски", гр. Бургас