ДОКУМЕНТИ:

 

Документи за записване на ученик от V до VII клас:

- Заявление за прием на ученик

- ИУЧ

- Спортни дейности

- Декларация за информирано съгласие

- Данни на родителите

- Работна карта, Модул "Характеристика на средата"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Документи за записване на ученик от II до IV клас

- Заявление за прием на ученик

- Заявление за посещение в група ГЦОУД

- Заявление за отсъствие от ГЦОУД

- ИУЧ II клас

- ИУЧ III и IV клас

- Спортни дейности

- Декларация за информирано съгласие

- Данни на родителите

- Работна карта, Модул "Характеристика на средата"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Декларация информирано съгласие за условията при COVID – 19

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заявление за отписване на ученик

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ГР. БУРГАС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА В ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“,ГР. БУРГАС

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бланки
 

Уважаеми родители,
Вашето мнение за качеството на обучение и образование е важно за нас.

Попълването на тази анкета и обобщаването на резултатите ще се използват само за идентификация на областите, които се нуждаят от подобрение и предприемане на съответните мерки и действия, който биха довели до подобрение на предлаганото от нас обучение и образование. Анкетна карта

 

Училищни правилници, планове и програми
за учебната 2020/2021 година
 

 

 

 

Взаимодействие на доставчици на социални услуги от консултативен тип и училищата при случаи на инциденти с деца - анотация на четири услуги за деца