ГРАФИЦИ ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ НА

ОУ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ГР. БУРГАС

 


УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

ГРАФИК НА СТОЛОВОТО ХРАНЕНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

 

-Дневен режим I срок


-Седмично разписание
- I – IV клас


- V – VII клас

-График Час на класа

I - IV КЛАС

V - VII КЛАС


-График консултации на ученици и ДЧКР

I - IV КЛАС

V - VII КЛАС


-График допълнителен час на учителя в ГЦОУД

 

График за провеждане на допълнителни часове по български език като чужд език за учебната 2022/2023


Училищни учебни планове за 2022/2023 г.

Училищен учебен план на I а клас

Училищен учебен план на I б клас

Училищен учебен план на I в клас

Училищен учебен план на II а клас

Училищен учебен план на II б клас

Училищен учебен план на II в клас

Училищен учебен план на III а клас

Училищен учебен план на III б клас

Училищен учебен план на III в клас

Училищен учебен план на IV а клас

Училищен учебен план на IV б клас

Училищен учебен план на IV в клас

Училищен учебен план на V а клас

Училищен учебен план на V б клас

Училищен учебен план на V в клас

Училищен учебен план на VI а клас

Училищен учебен план на VI б клас

Училищен учебен план на VI в клас

Училищен учебен план на VII а клас

Училищен учебен план на VII б клас

Училищен учебен план на VII в клас

Училищен учебен план на VII г клас

 

 


e-mail: 200210@edu.mon.bg