Материална база

    Училището разполага с модерно обзаведени кабинети, богата библиотека, два компютърни кабинета, кабинет по изобразително изкуство, хореографска зала, напълно обновен ученически стол,

спортни площадки, физкултурен салон. Стаите са съобразени със съвременните хигиенни норми и ергономични изисквания.

Кабинетите разполагат със съвременна озвучителна техника и безжичен интернет.

 

етаж 1-коридор
учителска стая
учителска стая
учителска стая
етаж 2-коридор
етаж 2-коридор
етаж 2-коридор
етаж 2-Дирекция
класна стая
класна стая
класна стая
класна стая
класна стая
класна стая
класна стая
класна стая
класна стая
класна стая
еко зона
еко зона
еко зона

 

 

  

 

 

 

 

 


e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg