-->

   

 

137 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

                   

 

 

ПРОЕКТ 2022 - 2024 г. „ НА УЧИЛИЩЕ С УСМИВКА“


 С решение № 601 от 17 август 2022 г., за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, обн. ДВ. бр.69 от 26 август 2022 г.
ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас е част от мрежата на иновативните училища в страната с проект „На училище с усмивка“.

В проектът се реализират 5 иновации. С въвеждането на „Творческа класна стая”, „Динамична класна стая“ и „Театър на английски език” ще се реализират иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението. „Утринна среща” и „Предай нататък“ е нов начин на организация на учебния час с включена тематична петминутка.

 


 

На 26 септември 2022 г. в III "в" клас се проведе бинарен урок по Английски език и БЕЛ на тема: "Европейски ден на езиците" със старшите учители Юлия Георгиева и Петя Турманова.

"Европейски ден на езиците"

Чрез изработване на учебния материал лапбук „Пътни знаци, пътна маркировка“ учениците от IV "а" клас с класен ръководител Станка Мазнева се присъединиха към отбелязване на кампанията „Европейска седмица на мобилността“ с мотото: „На пътя животът е с предимство“.

„Пътни знаци, пътна маркировка“

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 09.01.2020 г.