-->

   

 

137 години

 

  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

                   

 

 

ПРОЕКТ 2022 - 2024 г. „ НА УЧИЛИЩЕ С УСМИВКА“


 С решение № 601 от 17 август 2022 г., за приемане на Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, обн. ДВ. бр.69 от 26 август 2022 г.
ОУ „Свети Климент Охридски“, гр. Бургас е част от мрежата на иновативните училища в страната с проект „На училище с усмивка“.

В проектът се реализират 5 иновации. С въвеждането на „Творческа класна стая”, „Динамична класна стая“ и „Театър на английски език” ще се реализират иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението. „Утринна среща” и „Предай нататък“ е нов начин на организация на учебния час с включена тематична петминутка.

 


 

На 26 септември 2022 г. в III "в" клас се проведе бинарен урок по Английски език и БЕЛ на тема: "Европейски ден на езиците" със старшите учители Юлия Георгиева и Петя Турманова.

"Европейски ден на езиците"

Чрез изработване на учебния материал лапбук „Пътни знаци, пътна маркировка“ учениците от IV "а" клас с класен ръководител Станка Мазнева се присъединиха към отбелязване на кампанията „Европейска седмица на мобилността“ с мотото: „На пътя животът е с предимство“.

„Пътни знаци, пътна маркировка“

На 25.11.2022г. се проведе Открит урок на тема:  Уроци за сърцето – Добродетели
2 „Б“ клас, Учители: Гл. учител НЕО Анита Василева и Старши учител ГЦОУД Надежда Статулова

 

УРОЦИ ЗА СЪРЦЕТО
ДОБРОДЕТЕЛИ

Открит урок -25.11.2022 г. „Моето училище празнува“

2“В“ клас – Милена Гюрова

Моето училище  празнува

На 05.12.2022 г. в часовете по занимания по интереси в 1В клас се проведе бинарен урок съвместно с г-жа Бойчева и г-н Евтимов, посветен на Никулден. Освен чрез презентация по интересен и забавен начин най-малките ученици научиха какво и как се празнува на 6 декември. Те имаха за задача да донесат написана любимата семейна рецепта за никулденската трапеза. С помощтта на Шеф Иван Шивачев обсъдихме рецептите и символично напълнихме шаран за празника. Децата се запознаха и с нова рисувателна техника-с помощта на боички и тампони нарисуваха люспи на рибки, изрязани от картонени чинии. Знанията, усвоени чрез правене, остават най-трайни в съзнанието на учениците.

Бинарен урок на тема Никулден

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Последни промени: 09.01.2020 г.