-->

   

 

 

                   

 

 

Заповед № РД – 06 – 595/06.11.2020 организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2020/2021 г.

 

 

График за провеждане на ученическите олимпиади и състезания за учебната 2020/2021година

 

Спортен календар за учебната 2020/2021 г.

 

 


 

Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg

                                                                                 

                                                                             


 

Е-дневник

 

Уважаеми родители,
Вашето мнение за качеството на обучение и образование е важно за нас.
Попълването на тази анкета и обобщаването на резултатите ще се използват само за идентификация на областите, които се нуждаят от подобрение и предприемане на съответните мерки и действия, които биха довели до подобрение на предлаганото от нас обучение и образование. Анкетна карта

 

 

Последни промени: 28.09.2020 г.