-->

   

 

 

                   

 

 

Учебната 2022/2023 година

 

Оценки Областен Знам и могa

------------------------------------------------------------------------------------------

РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ДОПУСНАТИ ДО НАЦИОНАЛЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА „ ЗНАМ И МОГА“

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Класирани ученици за областния кръг на Националните олимпиади за учебната 2022/2023 година

------------------------------------------------------------------------------------------

 

ХХVI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ - Виж повече>>

Задачи І кръг - ученици от 5 - 6 клас

Задачи І кръг - ученици от 7 - 8 клас

Краен срок за предаване на задачите е 13 януари 2023 г. на г-жа Яна Бяндова или г-жа Янна Златева


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Графици за провеждане на ученическите олимпиади, на националните състезания и на националните състезания през учебната 2022 – 2023 година

 

Общински ученически спортни игри 2022/2023 г.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учебната 2021/2022 година

 

Допуснатите ученици до национален кръг на олимпиадата по техническо чертане за учебната 2021/2022 година

Мария-Ирен Пламенова Недялкова - 52 точки
Даниел Манолов Гроздев - 51 точки


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ-Математическо състезание  „Европейско кенгуру“

срок за подаване 04.03.2022 г. в училището, където учи ученикът.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЗАЯВЛЕНИЕ-Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас,

срок за подаване 11.03.2022 г. в училището, където учи ученикът

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Резултати от НМС"Европейско кенгуру"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЯ И ОЛИМПИАДИ ПЪРВИ СРОК

МАТЕМАТИКА
Олимпиада по математика - 5 клас - 6 ученици
Олимпиада по математика - 6 клас - 3 ученици
Математика без Граници - 5 клас - кръг: есен  - 6 ученици -
1 сребърен медал - Борис Георгиев 5А,
1 бронзов медал - Виктор Даскалов 5В
Математика без Граници - 6 клас - кръг: есен - 4 ученици 
Олимпиада по математика - 7 клас - 3 ученици
Математика без Граници - 6 клас - кръг есен - 4 ученици 

БЕЛ
Олимпиада по БЕЛ - 7 клас - 7 ученици; класирани за областен кръг - 1.
Олимпиада по БЕЛ - 11 участници - 5 клас

история и цивилизации
Олимпиада по история и цивилизация - 6 клас  с учител Нанка Стоянова - 3 участника 

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ
Олимпиада по Астрономия - 5-7 клас - 6 ученици - класирани за областен кръг -2

БИОЛОГИЯ
Олимпиада по биология и ЗО 7 клас – участници – 2, класирани за областен кръг -2 , класиран 1 за национален кръг
ХИМИЯ И ООС
Олимпиада по биология и ЗО 7 клас – участници – 3


Олимпиада

Клас

Общински кръг

Областен кръг

Български език

V, VI, VII

  18

1

Математика

V, VI, VII

  16

     

Tехн. чертане
Астрономия
Биология
История
ХООС
Математика без граници –есен
1 сребърен медал -                         Борис Георгиев 5А,
1 бронзов медал - Виктор Даскалов 5В

VII
V, VI, VII
VII
VI
VII
VI
V

  3
  7
  2
  2
  3
  4
  6

3
3
2

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Утвърден Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 година

писмо от МОН
заповед
приложение

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Спортен календар на ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Бургас учебната 2021/2022 г.

 

 

 


 

Адрес: Бургас, к-с "Изгрев", ОУ "Св. Климент Охридски"

e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg

                                                                                 

                                                                             


 

Е-дневник