Съвети към родителя         
 • Никога не забравяйте, че понякога и вие грешите. Не се сърдете на децата, когато го забелязват. Научете се да признавате грешките си. Така печелите доверието и приятелството на детето

 • Обединявайте семейството. То е „автономна република”. Силата на семейството е в неговото единство във всичките му изяви: празници, домашни задължения, проблеми

 • Никога не налагайте своите решения авторитарно. Съгласувайте ги с другия родител. Противоречието между родителите разколебава и застрашава самочувствието на детето ви

 • Вашата подкрепа прави детето ви силно и с добро самочувствие

 • Учете детето да уважава другите около себе си

 • Ако детето ви живее в семейство където родителите враждуват, то се формира като агресивна личност

 • Изразявайте неудоволствие от конкретната негативна постъпка на детето, а не го оценявайте  като личност

 •  Може да осъждате постъпките на детето си, но не и неговите чувства. За тяхното възникване винаги има конкретна причина. Опитайте се да я разберете и винаги разговаряйте с детето си

 • Дайте гласност на вярата в детето и в неговите способности

 • Демонстрирайте и изразявайте Вашата обич към детето, така че то да я усети и разбере, доказвайте я с действията си, а не само на думи

 •  Мъдрата любов прави детето щастливо и добронамерено       

 


e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg