НП "Заедно в изкуствата и спорта"

 

На 07.10.2022 г. Министерството на образованието и науката организира откриване на НП „ Заедно в изкуствата и спорта“ .

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ беше домакин за гр. Бургас.

 

ЗАПОВЕД № РД-10-114/30.09.2022 г. график за провеждане на занятията по НП «Заедно в изкуствата и спорта» за учебната 2022/2023 г.

 

ЗАПОВЕД № РД-10-19/26.09.2022 г. групи и отбори по НП «Заедно в изкуствата и спорта» за учебната 2022/2023

 

Във връзка с изпълнението на Националната програма "Заедно в изкуствата и в спорта", която ще се реализира през учебната 2022/2023 г., в ОУ "Свети Климент Охридски", гр. Бургас ще бъдат сформирани:


По Модул Изкуства в направление Танцово изкуство в училището ще бъдат организирани:
 - три групи:


По Модул Изкуства в направление Танцово изкуство:

  • Български народни танци – I – IV клас – 24 ученика
  • Български народни танци – V – VII клас – 12 ученика
  • Български народни танци – V – VII клас – 12 ученика

По Модул Спорт ще бъдат организирани:

    • три отбора:
  • Бейбибаскет - I-IV клас - 12 ученика 
  • Минибаскетбол  - I-IV клас - 12 ученика
  • Баскетбол - V-VII клас - 12 ученика

Подробности за Националната програма тук

 Линк към сайта на МОН

 


e-mail: kliment_ohridski_bs@abv.bg